Zenklova Real-Treuhand Reality Real-Treuhand Reality
CS EN

Slovo architekta

Navrhovat tento dům pro nás byla radost: nejedná se totiž „pouze“ o bytovku, je to v pravém slova smyslu soudobý, ale přitom i tradiční městský dům, tedy dům s rozličným využitím, což je podle nás pro život místa velmi důležité. Další věcí, která nás při práci na návrhu těšila byla skutečnost, že se jedná o dostavbu proluky, o možnost se dále podílet na znovuoživení této části staré Libně. Pracujeme zde dlouhodobě, v blízkém sousedství jsme připravovali projekt části administrativně obchodního areálu na místě původního výrobního areálu, jehož součástí byla rovněž konverze historické průmyslové haly, místo stavby tedy dobře známe. Libeň má silnou paměť místa a silnou historii, dobrou pozici ve městě, tudíž i potenciál stát se atraktivní městskou čtvrtí tak jako Karlín či Holešovice v jejím sousedství.

Kouzlo této části „Palmovky“ spočívá v její určité organizované neuspořádanosti: historické stopy a měřítko původního židovského města se tu stále zachovalo a mísí se s tradičními městskými bloky 19. století. K tomu se přidává další vrstva výrobních areálů, které sice postupně mizí, ale ovlivnily stávající prostorové uspořádání. Nové dostavby přitom umožňují další a další průchody, průhledy a nabízí různá zákoutí a místa.

Na to vše jsme se domem snažili reagovat: počet pater a tvarování vychází z rozdílného prostředí sousedících ulic: tento ohled na okolí ale zároveň umožnil formovat dům tak, aby nabízel velkorysé venkovní terasy se záhony a s dostatečnou plochou pro nejrůznější aktivity obyvatel pro určitou část bytů, přitom ale v dané pozici města s potřebným soukromím.

Specifický tvar pozemku dodal stavbě ale ještě jeden důležitý prvek, kterým je jeho centrální schodišťový prostor. Namísto standardních neosobních schodišťových sekcí tak nabízí dům v Zenklově ulici velkoryse pojatou prosvětlenou dvoranu, která je autentickým středobodem stavby, místem umožňujícím obyvatelům vzájemné setkávání, či jen každodenní zážitek z jejího prostoru a ze hry venkovního světla v něm.

Jakub Fišer a Kristýna Zámostná, Aulík Fišer architekti

 

 

Veškeré informace jakkoliv publikované na těchto stránkách jsou nezávazné marketingové informace obecné povahy, které nelze vykládat jako nabídku na uzavření smlouvy ani se jich nelze dovolávat.

Zásady ochrany osobních údajů | Created by ADCstudio.cz & iREJ.cz